Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr OOO/98 3 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Szwajcarskiego Funduszu Społecznego
Plan debata w czasie spotkania obejmuje poniższe zespoły robocze:
 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 - 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Audyt stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Warsztaty Ze Sprzedaży
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • "
  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Szkoły podstawowe
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubelski oraz myśliborski
  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "Energopol 7" S.A., Fabryka Silników Elektrycznych TAMEL S.A., SECAR, Podlaska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , "TV-RAM" S.C. , "HABA-BETON Johann Bartlechner" , Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., Columb Technologies , Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, MI TEAM , RENEX Electronics Education Center Marzena Szczotkowska-Topić, Zakład Usługowy ROSA Sp. z o.o., Agrarius , Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Karczewie, Salutaris
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

  08.06.2015. 00:04

 •