Teksty źródłowe - symulacje szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą stworzone na następującym materiale wiedzowym.
Bardzo prosimy klientów realizowanych u nas wykładów i gier szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej materiałów po kursie Systemowe Symulacje .
Informujemy przy tym, że opublikowana lista zawiera lektury wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Wzmacnianie Cech Menedżerskich w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Karina Balzak
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Montaż i eksploatacja kondensatorów elektroenergetycznego
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry dla dorosłych – podstawy teoretyczne
 • Maszyna cyfrowa szuka odpowiedniego stanowiska
 • Eksploatacja dróg wodnych
 • Technologia Budowy Maszyn
 • Technologia /kierunek mechaniczny/
 • Przetwarzanie zbiorów danych
 • Fotografujemy
 • Technologia chemiczna
 • Urządzenia napędu elektrycznego
 • Maszynoznawstwo ogólne
 • Vademecum obrabiarek skrawających.
 • Mała encyklopedia medycyny tom II P-Ż
 • Wielki słownik francusko-polski A-L
 • Telewizja kolorowa w pytaniach i odpowiedziach.
 • Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej
 • Obliczenia elektromagnetyczne elementów maszyn i urządzeń elektrycznych./prot. nr 73-zamiany/
 • 25 munerycznych prograwów w języku BASIK
 • Elementy konstrukcji spajanych. Przewodnik.
 • Ćwiczenia eksperymentalne z psychologii ogólnej.
 • Elementy konstrukcji maszyn t.2
 • Rozruch kotłów parowych
 • Lotus 1-2-3 wersja 2.0
 • ORCAD SDT/PCB
 • Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
 • Laboratorium mikrokomputerowe
 • Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX w.
 • Przewodnik narzędziowca.Wyd.5 poprawione i uzupełnione.
 • Sztuka zarządzania finansami. 179str.,24cm
 • Fizyka sportu 334 str., 24 cm
 • Samochodowe urządzenia elektryczne Wyd I 288s,23cm
 • Kodeks handlowy. Prawo o postępowaniu układowym. Prawo upadłościowe 211 str., 23 cm
 • Chemia dla szkół średnich cz.2 216 str., 24 cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na studia techniczne Wyd.VII 275 str., 21 cm
 • Rachunkowość dla menedżerów Wyd.I 135 str., 20 cm
 • Gry strategiczne – fundamenty praktyczne
 • Chemia nieorganiczna cz II 457 str., 24 cm
 • Modernizuję i odnawiam łazienkę 79 str., 24 cm
 • Lotus 1-2-3 Wersja polska/2.4i3/ 203s 24cm
 • Wycena nieruchomości przedsiębiorstw t1 Szacowanie nieruchomości WydII zmienione 225s 20cm
 • Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich
 • Akcje specjalne, tajna historia Polski od Bieruta do Ochaba 529 str,24 cm
 • Wiedza o społeczeństwie Podręcznik dla szkoły średniej
 • Leksykon biologiczny 794 str,24 cm
 • Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z komentarzem Wyd.II 368 str, 21 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.II
 • Zaawansowane metody oczyszczania ścieków
 • Historia gospodarcza Polski
 • Etyka w biznesie 319 str, 21 cm
 • Technika świetlna '98 t.2 Leksykon - informator 424 str, 24 cm
 • Wprowadzenie do kompresji danych 238 str, 24 cm
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - komentarz 485 str, 20 cm
 • Zastosowania programu NAP2 do obliczaniaukładów elektrycznych USEp. 263s, 24 cm
 • Historia prawa 412 str, 24 cm
 • Wentylatory.Pzegląd teoretyczne,zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie 399s 23cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 12
 • Visual Basic 6 Księga eksperta D-99 904s 23cm
 • LINUX D-167 355 str. 24 cm
 • C++ poznaj 424 str, 24 cm
 • Thinking in C++ T.2 687 str, 24 cm

  10.05.2015. 00:04

 •