Środki Unijne na szkolenia dla firm

Pracownicy z niektórych przedsiębiorstw wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy. Potwierdzamy iż w ramach pogramu europejskiego „Śląski Fundusz Regionalny” na dwa Warsztaty Zarządzanie subwencję dostały wymienione tutaj projekty:
 • Szkolenia dla Handlowców w spółce Wieńczycki Production
 • Program Szkoleniowy dot. wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • Ostatnia mila, PTU Wlan-Tech Plus szansą dla podmiotów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • innowacyjny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • sporządzenie nowoczesnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP
 • bezzałogowego.
 • sporządzenie i wdrożenie technologii produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z
 • opracowanie i wdrożenie procedury skalowania i poprawy wydajności baz zasobów.
 • sporządzenie i skok technologiczny projektu lojalnościowego nowej generacji: Prokliencki.eu.
 • opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego modelu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • sporządzenie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich implementacja w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.
 • struktura cyfrowa służąca koordynacji procesów B2B realizowanych w celu sprzedaży towarów.
 • koncepcja Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą danych (PLI CBD)
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa w oparciu o nowoczesne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych
 • wzmocnienie oferty produktowej firmy FARMER sp. zo.o.
 • opracowanie nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych przez IZOSTAL
 • opracowanie e-platformy kompleksowych usług kontrolowania opłat mieszkaniowych, rozliczania umów najmu prywatnego mieszkań, administrowania najmem nieruchomości
 • uruchomienie nowoczesnego programu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce Kanlan
 • implementacja koncepcji intensyfikacji eksportu w spółce Nautiner Yachts sp. z o.o.
 • implementacja systemu Incadea wspierającego prowadzenie biznesu B2B w formie elektronicznej między Wanicki Serwis sp. z o.o. a firmami partnerskimi
 • wdrożenie działań eksportowy firmy Dako Art wskazanych w Planie dynamizacji eksportu
 • wypracowanie nowoczesnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców w woj. świętokrzyskim i mazowieckim
 • stworzenie cyfrowego rozwiązania do planowania wnętrz mieszkania/domu
 • stworzenie cyfrowego portalu o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, politycznych, sportowych, muzycznych, społecznych, niszowych, komercyjnych, non-profit, świętach narodowych promujących regiony i Polskę
 • stworzenie mobilnego serwisu przetargowego, którego cechą charakterystyczną jest generator zapytań ofertowych z pre-definiowanymi pozycjami inwestycyjnymi oraz generator ofert.

  03.04.2016. 00:07

 •