Środki Unijne na kursy dla firm

Kursanci z wybranych korporacji wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców dostarczyli adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy. Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Program Pomocowy” na dwa Licencjonowane Szkolenia Zamknięte subwencję dostały następujące projekty:
 • Program Szkoleniowy dot. Grafików Komputerowych w przedsiębiorstwie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Cykl Szkoleniowy z zarządzania firmą bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • "uruchomienie nowoczesnego, interdyscyplinarnego systemu wytapiania żeliwa"
 • "zapewnienie szerokopasmowego symetrycznego Internetu na etapie ostatniej mili na Podgórzu Ciężkowickim"
 • nowoczesny system oferujący semantyczną wyszukiwarkę tanich noclegów, e-recepcję, możliwość natychmiastowej rezerwacji oraz płatność online.
 • opracowanie i implementacja procesu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29
 • opracowanie i uruchomienie nowej metodyki produkcji detali do układów chłodniczych
 • sporządzenie i implementacja unikalnej linii wzorniczej dzianin przez firmę MARCZAK.
 • sporządzenie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej
 • opracowanie WZORU PRZEMYSŁOWEGO nowoczesnego ODKURZACZA I wdrożenie GO DO PRODUKCJI
 • sporządzenie/wdrożenie do produkcji nowoczesnego procesu elewacji i ogrodzeń klinkierowych
 • koncepcja usług szkoleniowych on-line: sporządzenie funkcjonalno-programistyczne oraz implementacja modernizacyjnego programu e-learningowego w formule WEB 3.0.
 • przygotowanie założeń i implementacja zintegrowanego systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • projekt informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS
 • system wsparcia kontroli sieci sprzedaży
 • utworzenie e-centrum logistycznego przez Handel Polski S.A. -zaawansowana zdigitalizowana jakość w procesach biznesowych Spółki.
 • stworzenie serwisu samorządowego wraz z usługą e-radny oraz katalogami firm i produktów o profilu samorządowym.
 • wdrożenie nowoczesnego serwisu elektronicznego do transmisji uroczystości LIVE
 • implementacja projektu technologicznej współpracy biznesowej
 • implementacja elektronicznego biznesu B2B wsród partnerów handlowych.
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki znajdz-dotacje.pl z funkcją doradcy i bazą firm konsultingowych w zakresie dotacji unijnych
 • zbudowanie zdalnego serwisu automatycznej rejestracji osystemowania modelów bezpieczeństwa rejestrów
 • wypracowanie elektronicznego serwisu łączącego wydawców z dziennikarzami i autorami piszącymi

  30.04.2016. 00:03

 •