Pomoc pieniężna na szkolenia biznesowe

Uczestnicy ze współpracujących z nami stale koncernów wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców przekazali wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy. Ogłaszamy iż w ramach funduszu europejskiego „Warmińsko Mazurski Fundusz Pomocowy” na dwa Szkolenia Miękkie pomoc uzskały wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Analityków Finansowych w firmie Windykpol
 • Szkolenie rozwoju efektywności odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "nowoczesne e-usługi - nowa jakość w branży szkoleniowej"
 • import generatorów prądotwórczych dużych mocy dla siedzib ludzkich w Afryce
 • innowacyjny model B2B w spółce Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami
 • sporządzenie energooszczędnych drzwi filplast i uruchomienie na innowacyjnej linii technologicznej.
 • sporządzenie procedury wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy model kontrolno-pomiarowy
 • sporządzenie i wdrożenie innowacyjnych metodyki wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz procedury pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn
 • sporządzenie I uruchomienie NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)
 • sporządzenie i rozwój projektu lojalnościowego nowej generacji: Prokliencki.eu.
 • opracowanie i uruchomienie produkcji nowoczesnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • sporządzenie ORAZ wdrożenie DO PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH LAKIERÓW I EMALII DO DREWNA
 • opracowanie wzoru użytkowego przez Aluplastika Sp. z o.o.
 • proces stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
 • unowocześnienie portalu ŚlubnyTarg.pl o nowe e - usługi związane z branżą ślubną
 • pogłębienie sprzedaży eksportowej nowoczesnych urządzeń do klasyfikacji mięsa o nowe rynki w tym Rosję, Chiny i Indie
 • system teleinformatyczny dla potrzeb wymiany zasobów firmy Lido-Lang z partnerami oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • wdrożenie portalu elektronicznego www.inwestycjewinnowacje.pl - platformy nowoczesnego biznesu.
 • stworzenie środowiska e-usługowego exis.e-koncepcja, funkcjonującego w obszarach e-komunikacji, e-marketingu i e-szkoleń.
 • implementacja planu ekspansji importu w LUG Light Factory Sp. z o.o.
 • wdrożenie projektów informatycznych automatyzujących wymianę informacji pomiędzy centralą i partnerami firmy CER MOTOR.
 • wdrożenie modernizacyjnego technologicznie rozwiązania informatycznego w Bookland.net w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych
 • stworzenie inteligentnego serwisu mobilnego dotyczącego ogłoszeń związanych z wynajmem lokali mieszkalnych
 • zbudowanie zdalnego portalu dla rynku farmaceutycznego
 • zbudowanie mobilnego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz procesu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych
 • wypracowanie cyfrowego serwisu informacyjnego na temat przepisów dotyczących ochrony rejestrów osobowych (e-Administrator).

  06.03.2016. 00:35

 •