Pomoc pieniężna na kursy biznesowe

Informujemy iż w ramach funduszu unijnego „Lubuski Fundusz Strukturalny” na weekendowe Szkolenia Zarządzanie wsparcie dostały wymienione tutaj projekty:
 • Projekt Szkolenia Prawników w firmie ZUT PSS
 • Projekt Szkolenia zarządzania firmą wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "Ochrona patentowa nowoczesnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów"
 • eksport generatorów prądotwórczych dużych mocy dla siedzib ludzkich w Afryce
 • innowacyjna procedura produkcji pap i gontów asfaltowych w Spółce Werner Janikowo.
 • innowacyjny portal elektroniczny, nowoczesne narzędzia i usługi dla podmiotów rynku pracy.
 • opracowanie zintegrowanego procesu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • opracowanie i implementacja nowoczesnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego
 • sporządzenie i wdrożenie nowego oprojektowania - platformy do zarządzania usługami płynnościowymi, liquidity management platform LMP (PKWiU 72.22.12)
 • sporządzenie i wdrożenie sprzętu do uruchomienia nowej usługi elektronicznej - PKWiU 64.20.15.
 • sporządzenie i wdrozenie nowego wzornictwa w firmie BUDVAR Centrum S.A.
 • sporządzenie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku
 • opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych
 • plan Fineus - e-kontroling finansowy dla MSP
 • reorganizacja platformy fotograficznej VERTIS.pl o profesjonalne e-usługi do zarządzania cyfrowymi zasobami fotograficznymi i bezobsługowej korekcji zdjęć.
 • pogłębienie działań importowych przez Przedsiebiorstwo INLIGHT SP. Z O.O.
 • system umawiania terminów szkoleń i koordynacji zasobów w czasie rzeczywistym dla szkół i ośrodków nauki jazdy.
 • wdrożenie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy
 • wdrożenie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie RPMCOM.
 • uruchomienie nowoczesnych procedury zabezpieczania i przetwarzania zasobów w Polcom Data Center w celu świadczenia nowych zintegrowanych usług zabezpieczania zasobów-Disaster Recovery
 • wdrożenie systemu Incadea wspierającego prowadzenie biznesu B2B w formie elektronicznej między WW Wanicki sp. z o.o. a firmami partnerskimi
 • wdrożenie elektronicznego projektu B2B w celu usprawnienia relacji biznesowych pomiędzy współpracującymi firmami.
 • uruchomienie elektronicznej usługi wsparcia procesów nabycia za pośrednictwem nowoczesnej platformy przetargowej
 • stworzenie internetowego procesu obiegu dokumentów
 • zbudowanie elektronicznego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • zbudowanie internetowego serwisu przetargowego, którego cechą charakterystyczną jest generator zapytań ofertowych z pre-definiowanymi pozycjami inwestycyjnymi oraz generator ofert.

  10.07.2016. 00:03

 •