Granty Europejskie na kursy menedżerskie

Klienci ze współpracujących z nami stale podmiotów zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców przekazali wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Dolnoslaski Fundusz Strukturalny” na wyjazdowe Wykłady Sprzedażowe dofinansowanie nabywają poniższe przedsięwzięcia:
 • Szkolenia dla Analityków Finansowych w firmie Konwikpol
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • uruchomienie harmonogramu dynamizacji eksportu w przedsiębiorstwie PAKMAR Sp. z o.o.
 • nowoczesna koncepcja świadczenia usług drogą elektroniczną - MarketIT
 • innowacyjna metodyka produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • sporządzenie nowoczesnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.
 • sporządzenie algorytmów tolerujących błędy do pamiarów w sieci gazu ziemnego.
 • opracowanie i uruchomienie innowacyjnych programów rehabilitacji w Malborskim Centrum Rehabilitacji
 • opracowanie i wdrożenie metodologii planowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • sporządzenie i implementacja produkcji energooszczędnych napędów do elektrycznych zespołów trakcyjnych
 • sporządzenie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń
 • opracowanie wzoru kabiny na kadłub łodzi transportowych, patrolowych i ratunkowych.
 • platforma B2B integrująca procesy handlowe oraz automatyzująca zarządzanie systemami
 • wypracowanie Source Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania na rynku New Connect
 • stworzenie założeń i uruchomienie zoptymalizowanego modelu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • model pomiaru wskaźników jakości energii elektrycznej i zarządzania jakością energii. PKWiU 26.51.45.0
 • system testowego wstrzykiwania błędów do oprojektowania dla telefonów komórkowych
 • opracowanie serwisu gpsfriendly.com- wdrożenie nowej e-usługi w obszarze wymiany drogą elektroniczną cyfrowych informacji (tras turystycznych).
 • wdrożenie nowoczesnego modelu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business C+B2B
 • uruchomienie innowacyjnych metodyki uzdatniania wody przez firmę H2Optim Sp. z o.o.
 • implementacja systemu informatycznego klasy ERP podstawą dynamizacji współpracy B2B.
 • wdrożenie modelowego procesu produkcji pomp wirowych i tłoczni ścieków.
 • uruchomienie e-usługi elektronicznego zarządzania dokumentami Uni-SEAD (Unikkon - system Elektronicznej Archiwizacji Dokumentów)
 • stworzenie interaktywnego serwisu towarzyskiego kojarzącego ludzi w wirtualnym świecie "idolina"
 • zbudowanie internetowego portalu konferencyjnego zapewniającego dobór informacji, obsługę promocji, komunikację oraz rejestrację uczestnictwa i płatności.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu udostępniającego osystemowanie do zarządzania firmą klasy ERP.

  03.11.2015. 00:07

  Nagrodzeni kursanci - lista - upominki

  Czytaj dalej 27.10.2015. 00:23

  Materiały - gry menedżerskie

  Czytaj dalej 18.10.2015. 00:14

  Dofinansowanie na warsztaty biznesowe

  Potwierdzamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Fundusz Regionalny” na dwudniowe Konferencje Z Negocjacji wsparcie otrzymały poniższe przedsięwzięcia:
 • Szkolenie Działu Utrzymania Ruchu w firmie Maszynohut
 • Program Szkoleniowy dot. budowania biznesu wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "wdrożenie innowacyjnej metodyki produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach"
 • eksport innowacyjnych pojemników oxybiodegradowalnych kierunkiem rozwoju firmy CHEKO
 • nowoczesny system kompleksowego leczenia deformacji kręgosłupa.
 • nowoczesny portal procesów e-usług
 • bezzałogowego.
 • opracowanie i uruchomienie innowacyjnych procedury wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
 • opracowanie i implementacja technologicznego systemu zakupu i sprzedaży mikrosfery przez EKO EXPORT w Bielsku-Białej
 • opracowanie i produkcyjne wdrożenie specjalistycznego szkła dla upraw szklarniowych.
 • opracowanie nowoczesnej receptury i uruchomienie do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię
 • sporządzenie prototypu i wdrożenie do seryjnej produkcji samolotu ultralekkiego.
 • struktura B2B szansą dalszego dynamizacji Przedsiębiorstwa POL-MAK
 • system stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
 • reorganizacja Centrum Informatyki ALSTOM Power Sp. z o.o.
 • wzmocnienie importu przez Przedsiebiorstwo ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK.
 • jako narzędzia aktywnie wspierające sprzedaż.
 • stworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji
 • wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie Complet
 • uruchomienie harmonogramu rozwoju importu w PPHU "A-Lima-Bis" Sp. z o.o.
 • implementacja harmonogramu intensyfikacji eksportu w przedsiębiorstwie Advanced Business Services
 • wdrożenie dedykowanego procesu informatycznego do zarządzania środowiskowego w relacjach firma Invest Eko - kontrahenci.
 • wypracowanie inteligentnego rozwiązania do szczegółowej wielowymiarowej analizy wszystkich parametrów ofert operatorów GSM.
 • wypracowanie mobilnego modelu automatycznej kompleksowej rezerwacji usług turystycznych
 • stworzenie mobilnego serwisu do bezobsługowego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • wypracowanie zdalnego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  27.09.2015. 00:06

 •