O grantach europejskich na szkolenia zamknięte

Kursanci z niektórych organizacji aplikowali o granty i w porozumieniu z nami dostarczyli adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy. Ogłaszamy że w ramach pogramu europejskiego „Pomorski Fundusz Regionalny” na Szkolenia Dla Liderów grant nabywają poniższe przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Komórki Logistyki w firmie Zakłady Transportowe Kielce
 • Szkolenia z budowania biznesu bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • Ostatnia mila, PTU Wlan-Tech Plus szansą dla podmiotów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • import nowoczesnych pojemników oxybiodegradowalnych kierunkiem dynamizacji firmy CHEKO
 • zaawansowana technologia produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw
 • nowoczesny serwis przetargowy stymulatorem intensyfikacji e-usług.
 • sporządzenie planu intensyfikacji eksportu dla AGROsystem-SERWIS
 • 35.11.Z)
 • sporządzenie i implementacja nowych wzorów użytkowych i przemysłowych w SANTE
 • sporządzenie i uruchomienie rozwiązań technologicznych poprawiających jakość produktów olejowych.
 • sporządzenie nowoczesnej receptury i uruchomienie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic.
 • sporządzenie oraz implementacja oprojektowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • opracowanie, wdrożenie nowoczesnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów
 • struktura Wyceny Nieruchomości i Indeksacji Rynku Nieruchomości - umożliwiająca zautomatyzowaną wycenę nieruchomości, generowanie sektorowych indeksów cen sprzedaży, najmu i stóp zwrotu z inwestycji.
 • unowocześnienie i integracja systemów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • model ekspertowy wspomagajacy planowanie budynkow ekologicznych
 • procesy B2B wspierajace punkty sprzedaży (POS) branży usługowej oraz dostawców sieci handlowych
 • opracowanie narzędziowego portalu rankingowo - społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem elektronicznych gier sportowych.
 • stworzenie Wirtualnego Doradcy Podróży
 • wdrożenie harmonogramu intensyfikacji importu Aromes Group
 • implementacja systemÓW B2B WSPIERAJĄCYCH PROCESY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKIEM W OBSZARZE BIZNESOWYM (ZARZĄDZANIE STANDARDAMI I FORMALNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW)
 • implementacja do asortymentu ZETKAMA S.A. typoszeregu zaworów balansowych dynamicznej konstrukcji.
 • uruchomienie e-usług ułatwiających prowadzenie inwestycji budowlanych i remontowych
 • stworzenie zdalnego modelu ewidencji i planowania działań z funkcjonalnością giełdy elektronicznej usług
 • stworzenie cyfrowego serwisu do modułowej analizy zasobów dla MSP
 • stworzenie elektronicznego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi oprojektowania komputerowego.

  03.12.2016. 00:03

 •