Materiały - gry szkoleniowe

Bardzo prosimy klientów naszych wykładów i symulacji szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie materiałów po kursie Nowe Gry Negocjacyjne.

Maszyny liczące

49 województw

Mechanizacja robót ładunkowych w transp.kolejowym.

Symulacje biznesowe – fundamenty praktyczne

Elektromagnetyczne procesy przejściowe w asynchronicznym napędzie elektr.

Elementy fizyczne technologi materiałowej

Zbiór zadań z fizyki dla klasy I LO

Elektrony i dziury w półprzewodnikachj

Informatyka w praktyce Organizacja zbiorów w małej inf.

Systemy cyfrowe automatyki przemysłowej

Instalacje elektryczne

Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach

Sprzęgła mechaniczne

Przemysł siarkowy w Polsce.

Leksykon magazynowania

Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 2

Przekładnie obiegowe

Lokalizacja uszkodzeń w systemach mikroprocesorowych

Specjalne zagadnienia dynamiki i sterowania układów elektromechanicznych /prot. nr 51- zamiany/.

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Potrawy niskokaloryczne

Układy mikroprocesowe 8080/8085 w modułowych systemach

Nabycie działki budowlanej i letniskowej

Handel Zagraniczny. Eksport Podmioty gospodarcze przepisy komentarze

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 1984

Słownik angielsko-polski dla informatyków

Turbogeneratoy eksploatacja i diagnostyka

Laboratorium mikrokomputerowe

Opis programu Quattro Pro wersja 4.0

Excel for Windows.Krótki przewodnik. 122str.,20cm.

Logika praktyczna 261 str. 24 cm

Teoria funkcji wielu zmiennych zespolonych 399 str.,24 cm

Przestępstw i wykroczenia drogowe.Komentarz

Roboty przemysłowe Projektowanie układówmechanicznych. 292s 24cm

Pomiary cieplne Cz.II Badania cieplne maszyn i urządzeń 348 str., 24 cm

Rady nadzorcze spółek kapitałowych i spółdzielni St.pr.94.05.03 358 str., 21 cm

Zasady rachunkowości Wyd.II 174 str., 24 cm

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Zwięzła chemia nieorganiczna Wyd.III 497 str., 24 cm

Radio w samochodzie Wyd.III 288 str., 20 cm

Excel 5 PL dla Windows Pierwsze kroki 308s 24cm

Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz St.pr.30.04.94 Wyd.II 757 str., 24 cm

Pomiary mocy i energii w układach elektroenergetycznych 185s 20cm

Samochody osobowe cz.8 Opisy techniczne i dane regulacyjne 232 str,24 cm

Geografia łączności świata w zarysie 301 str,24 cm

Mały słownik szwedzko-polski, polsko-szwedzki 695 str, 15 cm

Rachunkowość podatkowa Minimalizacja podatkowa w małej firmie

Chemia ogólna z elementami biochemii dlastudentów kierunków medycznych i przyrodniczych Wyd.II 425 str,24 cm

Prawo rzeczowe

Fotografia - pierwsze kroki 93 str, 29 cm

Prawo karne Wyd.3 327 str, 20 cm

Czas prawa i bezprawia

Układy elektroniczne cz II Układy analogowe nieliniowe i impulsowe Wyd.3 466 str, 24 cm

Encyklopedia politologii t 1 Teoria polityki 316s 23cm

Zwięzła chemia nieorganiczna 497 str, 24 cm

Kodeks karny - komentarz T.III 534 str, 20 cm

English grammar in Use with answers second edition 350s 24cm

Słownik postaci literackich 1069 str, 24 cm

Prognozowanie gospodarcze - metody, modele, zastosowania, przykłady 214 str, 24 cm

Elementy chromatografii. wyd 3 442s 20cm

Komunikacja między procesami w Unixie. Arkana 489 str, 24 cm

Acrobat 5 po prostu. Tworzenie plików PDF 301s 23cm

22.12.2014. 00:03