Materiały - gry decyzyjne

Bardzo prosimy klientów realizowanych u nas wykładów i gier szkoleniowych dla kierowników produkcji o przejrzenie opublikowanych na tej stronie materiałów po kursie Profesjonalne Symulacje .
Nadmieniamy jednocześnie, że niniejsza lista zawiera materiały wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie scenariusza tworzonych przez Państwa symulacji.
 • Kształcenie Postaw Zespołowych w Dynamicznej Instytucji, Jan Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Joanna Aldowska
 • Stosunki środowiskowe przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Nowoczesne biuro
 • Projektowanie systemów logicznych maszyn cyfrowych
 • Symulacje marketingowe – podstawy teoretyczne
 • Hałas w przemyśle i jego zwalczanie
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna
 • Maszyny i urządzenia cieplne energetyczne
 • Statystyka
 • Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
 • Elementy konstrukcji maszyn
 • Elementy ekonomiki przemysłu
 • Akumulatory samochodowe i motocyklowe
 • Rysunek techniczny
 • Regulacja napięć przemiennych -układy wybrane.
 • Projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn
 • Say it with us Kurs języka angielskiego dla zaawansowanych
 • Metody badań pedagogicznych
 • Sądowe postepowanie zabezpieczające w sprawach cywilnych.
 • Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska.Komentarz
 • Węzły i połaczenia konstrukcyjne
 • Fizjoterapia
 • Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe
 • Budownictwo mieszkaniowe Przewodnik projektant
 • Układy cyfrowe
 • Leksykon farmacji.
 • Mały słownik pożarniczy
 • Zarys matematyki wyższej dla studiów technicznych część II
 • Sztuka świata tom 2
 • CB radio
 • Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.
 • Tribologia, tarcie, zużycie i smarowanie 315 str., 24 cm
 • Niespodzianki w fizyce teoretycznej 168 str., 20 cm
 • Ami Pro 3.0 w.polska 224 str., 15 cm
 • Podzespoły elektroniczne Elementy bierne - Poradnik 565 str.,24 cm
 • Word dla Windows w.polska 2.0 285 str., 24 cm
 • MS Works 2.0 for Windows program dla przedsiębiorczych 168 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Historia - starożytność Wyd.VI Podr. dla szkół średnich klasy I LO technikum i liceum zawodowego 207 str 24 cm
 • Auto Cad w.12 dla Windows 591 str., 21 cm
 • Analiza tolerancji i niedokładności pomiarw w budowie maszyn Wyd.III 626 str., 24 cm
 • Banki rynek operacje polityka wyd II 313s 20cm
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Komentarz do cz.II kodeksu postępowania cywilnego T.2 396 str.21 cm
 • Sprawozdawczość finansowa firm 218 str,20 cm
 • Wielki słownik angielsko-polski O-Z
 • Elementy programowania współbieżnego i rozproszonego 254 str,24 cm
 • Microsoft Works 3 dla Windows 95 dla opornych wersja polska 385 str, 24 cm
 • Wstęp do nauki o państwie Wyd.II 240 str, 20 cm
 • Polski ROCK przewodnik płytowy A-K 255 str, 24 cm
 • Corel DRAW 7 w praktyce dla Windows 95 547 str, 25 cm
 • Księga pierwiastków chemicznych 429 str, 24 cm
 • Kodeks pracy - komentarz
 • Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym t1 zagadnienia liniowe CAD CAM
 • Szkolny słownik historyczny 397 str, 21 cm
 • Testy gramatyczne z języka angielskiego dla szkół podstawowych 233 str, 24 cm
 • Fuzje i przepięcia przedsiębiorstw 405s 23cm
 • Leksykon elektryka
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 26
 • Imperialny Poradnik gracza 224 str, 24 cm
 • Urządzenia elektroenergetyczne 498 str, 24 cm
 • Visual C++ 6 Vademecum profesjonalisty D- 196 1204 str, 24 cm
 • Prawo rolne

  26.12.2015. 00:12

 •