Lista dofinansowań na szkolenia HR

Zawiadamiamy iż w ramach pogramu unijnego „Małopolski Fundusz Społeczny” na dwa Szkolenia Z Prowadzenia Prezentacji środki nabywają następujące przedsięwzięcia:
 • Szkolenia dla Operatorów Maszyn w firmie Maszynohut
 • Cykl Szkoleniowy z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "e-Lasy" portal ogłoszeniowo-informacyjno-szkoleniowo-usługowy dla prywatnych właścicieli lasów
 • eksport KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI
 • zoptymalizowana technologia przygotowania powierzchni TecTalis gwarancją progresu konkurencyjności KTL.PL Sp. z o.o.
 • nowoczesny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenków brązów
 • sporządzenie metodyki wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w innowacyjnym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • sporządzenie i uruchomienie linii wzorniczej kalendarzy w firmie EDICA S.A.
 • opracowanie i uruchomienie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
 • sporządzenie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM systemOWYCH SOA
 • sporządzenie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • platforma do raportowania i obsługi kanału dystrybucji tradycyjnej ECOD Dystrybucja 3.0
 • platforma Usług Stanu Cywilnego PLUSC dla obsługi zdarzeń życiowych
 • unowocześnienie nowoczesnego zakładu produkcji elementów zawieszeń do samochodów
 • pogłębienie działalności firmy AIC S.A. o nowe kategorie produktów.
 • system skaningu laserowego wraz z kamerą fotogrametryczną jako Lotnicza struktura Teledetekcyjna
 • stworzenie pakietu narzędzi do psychospołecznego e-monitoringu zasobów ludzkich
 • implementacja nowoczesnego modelu elektronicznego B2B w spółce WOJNAROWSCY w celu automatyzacji wymiany danych
 • implementacja innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany zasobów typu business to business.
 • implementacja modelu B2B do zarządzania produkcją i obrotem towarów
 • wdrożenie autorskiej procedury produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.
 • wdrożenie i udostępnienie e-usługi w postaci portalu modowego Powear.pl
 • on-line do lekarza na terenie całego kraju.
 • zbudowanie cyfrowego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • stworzenie mobilnego serwisu o nieruchomościach z woj. łódzkiego przeznaczonych na sprzedaż.

  28.12.2016. 00:04

 •