Artykuły - symulacyjne ćwiczenia decyzyjne

Gry biznesowe w naszym programie dla technologów będą opierały się na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.
Gorąco prosimy klientów realizowanych u nas wykładów i symulacji decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie poniższych materiałów po kursie Symulacje .
Przypominamy jednocześnie, że poniższa baza zawiera opracowania wychodzące poza klasyczną wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza opracowaywanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Kształcenie Cech Menedżerskich w Konkurencyjnej Firmie, Jan Stanisławski
 • Szkolenia Zawodowe, Joanna Cernowska
 • Kierowca pojazdu samochodowego
 • Budowa maszyn elektrycznych
 • Termodynamika
 • Gry biznesowe – podstawy praktyczne
 • Pył przemysłowy
 • Elektroniczne systemy przetwarzania danych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Wstęp do fizyki ciała stałego
 • Rachunkowość nie jest trudna
 • Moralność pracy
 • Kodeks pracy
 • Analiza i ocena eksploatacji systemów komputerowych
 • Współczesne przyrządy elektronowe
 • Elektrotechnika. Leksykon maszynisty ciężkich maszyn budowlanych
 • Maszynoznawstwo
 • Aparatura przemysłu chemicznego Wyd. III
 • Podręczny słownik niemiecko-polski.
 • Tworzywa sztuczne w architekturze
 • Mosty małe
 • Przewodnik frezera
 • Ergonomia na codzień
 • Potrawy proste,oszczędne i zdrowe
 • 500 potraw z ziemniaków
 • Wprowadzenie do języka C.
 • Układy cyfrowe
 • Język CLIPPER Kompendium
 • Word Perfect
 • Ćwiczenia laboratoryjne z biologii sanitarnej cz.I
 • Demokracje zachodnie
 • Poradnik narzędziowca. Wyd.5 poprawione i uzupełnione.
 • Elementy techniki mikroprocesorowej. Wyd.I. 415str.,23cm.
 • Informatyka Podstawy teorii Przekład z języka hiszpańskiego 91str,31cm
 • Mechanika budowli ujęcie komputerowe T 2 335 str., 24 cm
 • Komputerowe wspomaganie w projektowaniu układów regulacji WydI 180s,24cm
 • Tadeusz Kościuszko 1746-1817 Wyd.I 487 str., 24 cm
 • Auto CAD w.12 programy graficzne 356 str., 20 cm
 • MS Works 2.0 for Windows program dla przedsiębiorczych 168 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elemantarne zagadnienia ekonomii wyd 1 373s 23cm
 • Chemia dla szkół przemysłu spożywczego Wyd.I 456 str., 24 cm
 • Fizyka t 1 wyd 10 701s 24cm
 • Powszechna prywatyzacja 192 str., 16 cm
 • Przewodnik chemika analityka t I Dane fizykochemiczne Analiza chemiczna 243s 24cm
 • Polskie postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne Wyd.III 389 str,24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.V P-S 1007 str,30 cm
 • EXCEL 7 dla Windows 95 dla opornych w.polska 386 str,24 cm
 • Analiza systemów elektroenergetycznych 450 str, 24 cm
 • New Encyclopedic Dictionary 1639 str, 29 cm
 • Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie
 • Organizacja sprzedaży cz.1 160 str, 20 cm
 • Geografia gospodarcza Polski wyd 4.
 • Mądry inwestor - klasyczny bestseler na temat inwestowania z wprowadzeniem i dodatkiem Warrena E. Buffetta 359 str, 20 cm
 • Excel 2000 w.polska krok po kroku +D-143 384 str, 24 cm
 • Gospodarka cyfrowa 424 str, 24 cm
 • Sztuka świata t.12. Leksykon A-K 399 str, 32 cm
 • Prawo karne wykonawcze 128 str, 24 cm
 • Internet Explorer 5.0 PL 248s 24cm
 • Fundamenty programowania mikrokontrolera 8051. 298s 24cm
 • Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. 347s 23cm
 • Podstawy konstrukcji maszyn.Przykłady obliczeń. 249s 23cm
 • Historia Polski 1914-2000 488 str, 24 cm
 • Zamówienia publiczne - komentarz Wyd.5 465 str, 18 cm

  21.02.2016. 00:11

 •